Archiwum Polityki

Cabianka jak Schiller

Szanowny panie Xavery Cięgielewski [Niskie loty, POLITYKA 36 – dot. krytycznej recenzji teatralnej w „GW” zamieszczonej pod pseudonimem – red.], z pewnością słyszał pan, że Tadeusz Słobodzianek przez kilka lat pisał recenzje teatralne w „Polityce” pod pseudonimem Jan Koniecpolski. Być może jednak pan nie pamięta, że Leon Schiller swój pamflet na teatry stołeczne, zatytułowany „Ta banda pięknie gra”, opublikował pod pseudonimem Józef Kopacz.

Polityka 40.2002 (2370) z dnia 05.10.2002; Listy; s. 26
Reklama