Archiwum Polityki

„Chrzest testów”

Zamieszczona w artykule poświęconym egzaminom maturalnym i gimnazjalnym (POLITYKA 20) wypowiedź Doroty Oleksiak z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych powinna brzmieć: „Testy przygotowujące do nowej matury z oczywistych względów nie wzbudziły znacznego zainteresowania” – a nie, jak skrótowo zacytowaliśmy, że popyt na nie był znikomy.

Redakcja

Polityka 21.2002 (2351) z dnia 25.05.2002; Listy; s. 95
Reklama