Archiwum Polityki

Dział kadr

Ks. radca Jan Gross
(64 l.) został prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego w RP. Synod (liczy ok. 70 osób duchownych i świeckich) jest najwyższą władzą Kościoła E-A (m.in. uchwala prawa kościelne, wybiera biskupa Kościoła oraz stoi na straży jedności Kościoła). Pochodzi z rodziny od pokoleń zajmującej się hutnictwem szkła. Po ukończeniu teologii ewangelickiej w warszawskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany na księdza i skierowany do pracy w diecezji mazurskiej (Szczytno i inne parafie). W 1963 r. trafił do diecezji cieszyńskiej (parafie Goleszów i Cieszyn). W 1978 r. zgromadzenie parafialne wybrało go na proboszcza w Mikołowie. Urząd ten sprawuje do dziś. Od 1997 r. jest także proboszczem w Tychach. Od 25 lat przewodniczy Synodalnej Komisji do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej, która opracowała m.in. Śpiewnik kościelny dla Kościołów w Polsce i w Czechach (Zaolzie). Przez wiele lat kierował Redakcją Ewangelickich Programów Radiowo-Telewizyjnych. W okresie pracy duszpasterskiej w tajnym typowaniu przez księży diecezji katowickiej był jednym z kandydatów na urząd biskupa Kościoła. Od 1981 r. jest przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Żonaty, jedyna córka jest położną.

Dr hab. Krzysztof Szamałek


(49 l.) złożył rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu – głównego geologa kraju w Ministerstwie Środowiska i objął stanowisko prezesa Mostostalu Warszawa. Ukończył geologię i zarządzanie na UW. Działacz SZSP, m.in. kierownik klubu Hybrydy i przewodniczący Rady Uczelnianej UW, a dziś wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Studenckiego Ordynacka, skupiającego byłych działaczy ZSP i SZSP. Od 1977 r. pracownik naukowy UW. W l. 1990–93 współwłaściciel i wiceprezes Domu Wydawniczego Soft-tronik.

Polityka 21.2002 (2351) z dnia 25.05.2002; Dział kadr; s. 100
Reklama