Archiwum Polityki

Artyści o władzy

Przed czterema laty w białostockiej Galerii Arsenał zorganizowano wystawę zatytułowaną „Demos kratos – władza ludu”. Jej powodzenie zachęciło ówczesnego kuratora Krzysztofa Żwirbilisa do przygotowania drugiej edycji. I słusznie, bo w kontekście wrażeń, jakich od kilku miesięcy dostarczają nam politycy, ekspozycja okazuje się nad wyraz aktualna. Zaproszeni artyści próbują odpowiedzieć na kilka prostych, choć wcale nie tak oczywistych pytań: czym jest i być powinna demokracja, jak jej idee realizowane są w Polsce, na ile praktyka życia politycznego rozmija się z teorią, głoszonymi hasłami, a wreszcie z pierwotnym sensem owego terminu. Prace przygotowane specjalnie na tę wystawę, choć starają się poszukiwać uniwersalnych pierwiastków „władzy ludu”, niepozbawione są też aktualnych, publicystycznych kontekstów. W zalewie politycznych deklaracji na temat władzy sprawowanej „w imieniu ludu” warto zobaczyć, jak na sprawę zapatrują się artyści. A na wystawie zobaczyć można dzieła wielu twórców z naszej czołówki, m.in. Pawła Althamera, Grupy Azorro, Grzegorza Kowalskiego, Przemysława Kwieka, Artura Żmijewskiego.

Piotr Sarzyński

Demos kratos – władza ludu

, Galeria Klimy Bocheńskiej, Fabryka Trzciny, Warszawa, wystawa czynna do 26 marca

Polityka 11.2006 (2546) z dnia 18.03.2006; Kultura; s. 63
Reklama