Archiwum Polityki

Opinie

Alicja Hytrek
rzecznik komendanta głównego policji, o policjantach symulantach:
„– Co dwudziesty polski policjant korzysta z długich zwolnień lekarskich. Ilu z nich to symulanci?
– Na razie nie wiemy. Każdy przypadek trzeba zbadać. Zastępca komendanta policji generał Eugeniusz Szczerbak zapowiedział jednak, że będziemy badać każdy przypadek zwolnienia lekarskiego, budzący uzasadnione wątpliwości. (...) W ekstremalnych sytuacjach możemy, i to również zapowiedział komendant, prowadzić działania operacyjne wobec lekarzy, którzy są podejrzewani o nieuzasadnione wypisywanie zwolnień”.
(W rozmowie z Piotrem Pawłowskim, „Głos Szczeciński”, 5 XI)

 

Prof. Marcin Król
historyk idei, o roli służb specjalnych:

„...Skąd jednak stanowisko, że w niektórych krajach, jak w Palestynie (ale i w Rosji), politycy obliczalni pochodzą ze służb specjalnych? Otóż w krajach, w których rządzą ideologowie, nacjonaliści lub przywódcy religijni i zarazem charyzmatyczni, służby specjalne, jeżeli mają się wywiązać ze swojego zadania, muszą być przede wszystkim pragmatyczne. Muszą znać możliwości swojego kraju, odróżniać zagrożenia realne od wydumanych oraz posiadać wiedzę na temat nastrojów społecznych. Czy się to nam podoba, czy też nie, służby specjalne to ostoja ludzi rozsądnych. Dlatego też demonizowanie służb specjalnych, co czynią zarówno poważni komentatorzy, jak i twórcy sensacyjnych powieści i filmów, jest często niezgodne z prawdą. Z drugiej jednak strony trzeba jasno powiedzieć, że nie najlepszy to świat, w którym obliczalni politycy to niedawni szpiedzy. Na pocieszenie przypomnijmy, że nie jest tak w demokracjach, a w każdym razie nie we wszystkich”.

Polityka 47.2004 (2479) z dnia 20.11.2004; Opinie; s. 114
Reklama