Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Przejście do modelu parlamentarno-prezydenckiego i umocnienie smorządu lokalnego to nasz europejski wybór.
Leonid Kuczma
prezydent Ukrainy zaproponował radykalną reformę systemu państwa.
To dobrze, że Kuczma widzi potrzebę reform. Za jego rządów Ukraina stała się państwem autorytarnym, skorumpowanym, zawieszonym gdzieś między Rosją a Europą, bez wyraźnie obranego celu polityki wewnętrznej i zagranicznej. Prezydent uwikłany jest ponadto we wciąż nie wyjaśnioną sprawę zabójstwa opozycyjnego dziennikarza Georgija Gongadze. Może lepiej byłoby najpierw wyjaśnić wszystkie te sprawy, a dopiero potem reformować? I czy aby na pewno musi to robić Kuczma?

 

K

orupcja wciąż się rozpowszechnia, a urzędnicy państwowi nadużywają władzy w celu bogacenia się.
Peter Eigen
przewodniczący Transparency International ogłosił raport na temat korupcji na świecie.
Aż 70 ze 102 badanych państw uzyskało niezadowalające wyniki. Problem dotyczy nie tylko krajów rozwijających się, choć tam jest szczególnie widoczny, ale i bogatych krajów Zachodu. Najlepiej wypadły państwa skandynawskie, pochwały zebrała Słowenia, a także... Rosja. Skąd Transparency International ma te dane? Zapewne nie jest miarodajna liczba procesów o korupcję, bo takich w przeżartych korupcją krajach się nie prowadzi.

 

Ś

wiat, w którym żyjemy, cierpi wskutek głodu, nierówności i spustoszenia ekologicznego pomimo wszelkich ustaleń (poprzedniego takiego) szczytu w Rio przed dziesięciu laty.
Thabo Mbeki
prezydent RPA, otwierając Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (Szczyt Ziemi) w Johannesburgu, największą w historii konferencję organizowaną przez ONZ.
Wielkie konferencje dyplomatyczne są dobrą okazją dla polityków, by okazać swą wrażliwość i troskę o drugiego człowieka.

Polityka 36.2002 (2366) z dnia 07.09.2002; Świat; s. 40
Reklama