Archiwum Polityki

Służby pana prezydenta

Lech Kaczyński przesłał marszałkowi Sejmu Markowi Jurkowi projekty trzech ustaw, powołujących nowe służby wojskowe. Jeżeli Sejm projekty zaakceptuje, od 1 lipca 2006 r. przestaną istnieć Wojskowe Służby Informacyjne, a ich miejsce zajmą Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Potrzebę zmian prezydent uzasadnia faktem, że w dotychczasowym kształcie WSI miały „możliwość bezprawnej ingerencji w sferę polityki i ekonomii”.

Polityka 12.2006 (2547) z dnia 25.03.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 14