Archiwum Polityki

Wszystko powiedzieć, nie nazywając

Rozmowa z Rafałem Blechaczem, laureatem Paszportu „Polityki”

Dorota Szwarcman: – Podobno Krystian Zimerman w faksie wysłanym do pana, po wygranym XV Konkursie Chopinowskim, napisał: „Aleś, bracie, narozrabiał”?

Rafał Blechacz: – Faks zawierał gratulacje i rady dla mnie na czas pokonkursowy, a te słowa, w postscriptum, to był cytat: trzydzieści lat temu wypowiedział je do niego prof. Andrzej Jasiński.

Jakich rad udzielił panu Zimerman?

Napisał mi, że kontakty z mediami są potrzebne, bo media mają duże możliwości wypromowania, ale trzeba jednak umiejętnie rozgraniczyć to, co ważne, od tego, co mniej ważne. A najważniejsze jest teraz poszerzanie repertuaru, dalsza praca, studia.

Żyje pan niemal wyłącznie w świecie muzyki, wewnątrz muzyki. Czym muzyka jest dla pana?

Polityka 6.2006 (2541) z dnia 11.02.2006; Kultura; s. 58
Reklama