Archiwum Polityki

Ostatnie ostrzeżenie dla Polski

Ze Strasburga może przyjść słony rachunek za lekceważenie zabużan

Siedmiu sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu udzieliło polskim władzom konstytucyjnym kosztownego ostrzeżenia. Po sześciu latach przyznano bowiem rację obywatelowi polskiemu, który przez dziewięć lat nie mógł w kraju uzyskać odszkodowania za wywłaszczony w 1950 r. rodzinny dom. Proces ten zresztą toczy się nadal, mimo przejścia przez wszelkie możliwe instancje sądowe z Sądem Najwyższym włącznie. Takie przypadki zdarzyły się państwu polskiemu parokrotnie, tym razem jednak padł rekord zasądzonego odszkodowania.

Polityka 34.2002 (2364) z dnia 24.08.2002; Komentarze; s. 16