Archiwum Polityki

Głową we wschodnią ścianę

Bruksela nas podliczyła: pięć najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej to polskie województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Produkt krajowy brutto jest tutaj najniższy na całym obszarze Wspólnoty. Trzy nasze najuboższe regiony tworzą dziś wschodnią granicę wspólnej Europy.

W najbiedniejszych, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, dochód na głowę jednego mieszkańca wynosi 3538 euro rocznie, czyli 33 proc. średniej unijnej. Podlasie, Świętokrzyskie, Warmia i Mazury depczą im po piętach. W pozostałych dziewięciu nowych krajach Unii nie ma tak ubogich regionów. Dlaczego województwa wschodnie są rezerwatem ubóstwa? Czy tak już zostanie?

Nie można tu przyłożyć jednej miary, choć wiele elementów można porównać. Choćby historię: za regionem wschodnim wlecze się zacofanie cywilizacyjne i gospodarcze zaboru rosyjskiego.

Polityka 26.2006 (2560) z dnia 01.07.2006; Raport; s. 4