Archiwum Polityki

Krzyż za misje

Prezydent RP będzie nagradzał nowym orderem – Orderem Krzyża Wojskowego –żołnierzy i cywili, którzy wykazali wyjątkową ofiarność i odwagę w zagranicznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych bądź w działaniach przeciwko aktom terroryzmu w kraju. Lech Kaczyński wniósł do Sejmu projekt ustawy kończąc spór, czy za czyny bojowe w czasie pokoju można nadawać Order Wojenny Virtuti Militari, za czym początkowo się opowiadał razem z ministrem obrony. Przeciwna temu pomysłowi była większość organizacji kombatanckich, kapituła Orderu Wojennego VM i Komisja Heraldyczna przy szefie MSWiA.

Nowy order ma mieć trzy klasy, a jego honoru strzec będzie kapituła powołana przez prezydenta spośród pierwszych dwunastu odznaczonych osób. Odznaką orderu ma być krzyż równoramienny z ramionami pokrytymi granatową emalią w złotym lub srebrnym obramowaniu. W środku krzyża będzie srebrzony orzeł. Na ramionach pionowych pojawi się wizerunek Szczerbca, a na poziomych napis „MILITO PRO PATRIA”. Krzyż zwieńczy korona Chrobrego.

Prezydenccy urzędnicy nie chcą ujawnić nazwiska autora projektu orderu. Wiadomo, że w zespole przygotowującym ustawę zasiada znakomity grafik Andrzej Heidrich, projektant większości polskich banknotów będących w obiegu od prawie pół wieku oraz znany heraldyk Tadeusz Jeziorowski.

Polityka 26.2006 (2560) z dnia 01.07.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama