Archiwum Polityki

Droga do koalicji

Prezydenci krajów naszego regionu, Europy Środkowej i Południowej – od Estonii po Macedonię – spotkali się w Warszawie na konferencji w sprawie zwalczania terroryzmu. Po pierwsze, należało dać wyraz solidarności politycznej ze Stanami Zjednoczonymi, które obecnie prowadzą żmudną wojnę z jednym z ośrodków zagrożenia terrorem. Po drugie jednak, zainicjować działania, które by nie dopuściły, by nasz region był miękkim podbrzuszem Europy – gdzie słabsze są instytucje państwa, łatwiej prać brudne pieniądze (zwykle tak jest w biedniejszych krajach), trudniej kontrolować ogromny tranzyt ludzi i towarów czy wytropić bazy przestępców. Nasz region – poprzez współpracę policji, wywiadów, policji skarbowej, straży granicznych – powinien udowadniać, że jest prawdziwym uczestnikiem koalicji antyterrorystycznej. To naturalne, że Polska jako bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych chce tu odgrywać inicjującą rolę.

Polityka 45.2001 (2323) z dnia 10.11.2001; Komentarze; s. 13
Reklama