Archiwum Polityki

Niepełnosprawnym gorzej

Warunki pracy w zakładach pracy chronionej, ciągle jeszcze cieszących się pewnymi przywi-lejami finansowymi, są często gorsze niż gdzie indziej – twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. Aż 98 proc. przypadków niewypłacania należnych wynagrodzeń dotyczy właśnie zpchr. 39 proc. zatrudnia niepełnosprawnych, nie mając odpowiednio przystosowanych budynków i pomieszczeń. Ponaddwukrotnie częściej niż w ubiegłych latach pracodawcy zwlekają z udzieleniem pracownikom urlopów wypoczynkowych i dodatkowych dni wolnych.

Polityka 16.2006 (2551) z dnia 22.04.2006; Gospodarka; s. 42
Reklama