Archiwum Polityki

Komendant Czarnej Jedynki

W ciepłym wspomnieniu Ludwika Stommy o Liceum im. T. Rejtana i jego wieloletnim dyrektorze [„Pogrzeb dyrektora”, POLITYKA 11] znalazł się fragment, nad którym nie można przejść do porządku. Pisze autor: „Jawnie zupełnie działała harcerska Czarna Jedynka, w której mir wiedli Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. (...) Kółka dyskusyjne prowadzili Kijowscy (Janusz – późniejszy reżyser i jego brat fizyk)”. Jest to kompletne pomieszanie ról i znaczenia poszczególnych osób. Fizyk, brat Janusza, obecnie prof. dr hab. Jerzy Kijowski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, był faktycznym twórcą Czarnej Jedynki w postaci takiej, w jakiej przeszła obecnie niemal do legendy. W latach zaś 1963–1969 był jej komendantem. Po nim na krótko funkcję tę objęli kolejno Michał Kulesza (późniejszy minister od reformy), Jacek Kossut (obecnie dyrektor Instytutu Fizyki PAN) i młodszy brat Jerzego, wspomniany Janusz Kijowski. W 1973 r. Jerzy Drużynę opuścił, ale nadal się nią żywo interesował. To Janusz latem 1968 r. (a więc już po tym, jak Ludwik Stomma, matura 1968, szkołę ukończył) przyprowadził do Jedynki swojego kolegę z Wydziału Historii UW Antoniego Macierewicza, który właśnie wyszedł z więzienia po awanturze marcowej. Działalność Macierewicza w Czarnej Jedynce stała się przedmiotem pewnych kontrowersji, ale przez długi czas nie miała większego wpływu na Drużynę. Dopiero w 1976 r., kiedy powstał KOR, Antoni Macierewicz z Piotrem Naimskim zdecydowali się włączyć Jedynkę do działalności politycznej. Przeciwni temu byli m.in. Jerzy Kijowski oraz Andrzej Janowski Soda, jeden z dwóch pierwszych drużynowych po reaktywacji Jedynki w 1957 r.

Polityka 16.2006 (2551) z dnia 22.04.2006; Listy; s. 93
Reklama