Archiwum Polityki

Wasz 1 procent

Jeśli zamierzacie Państwo przeznaczyć 1 proc. waszego podatku dochodowego za rok 2005 na szlachetny cel, to zachęcamy do wpłacenia tych środków na rachunek Fundacji Tygodnika POLITYKA, posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Pieniądze, zebrane m.in. z Państwa wpłat, przeznaczone zostaną na stypendia dla młodych naukowców. W roku 2006 stypendia będą przyznawane już po raz szósty.

Zapraszając do przekazania 1 proc. swojego podatku za rok 2005 przypominamy, że warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest dokonanie faktycznej wpłaty (oczywiście po wypełnieniu PIT i ustaleniu kwoty należnego za rok 2005 podatku) na konto Fundacji:

Fundacja Tygodnika

POLITYKA, 02–309 Warszawa, ul. Słupecka 6

39 10600076 0000 40822 0000 189.

Polityka 16.2006 (2551) z dnia 22.04.2006; Do i od Redakcji; s. 105
Reklama