Archiwum Polityki

Liga intelektu

W każdą środę zamieszczamy jedno lub dwa zadania w „Polityce” oraz jedno w Internecie (www.polityka.pl). Za prawidłowe rozwiązania przyznajemy punkty i losujemy nagrody.

Liga Intelektu (LI) to trzyetapowy konkurs polegający na rozwiązywaniu zadań ćwiczących umysł – wymagających logicznego myślenia, wyobraźni albo erudycji. Każdy etap obejmuje łamigłówki z czterech kolejnych numerów „Polityki” i zamieszczone w tym samym czasie w Internecie. Wśród osób, które w danym etapie zgromadzą przynajmniej LI procent wszystkich punktów możliwych do zdobycia, rozlosowujemy nagrodę w wysokości 300 zł oraz 20 kompletów upominków firmowych „Polityki”.

Klasyfikacja prowadzona jest w trakcie całej LI. Nazwiska czołówki będą zamieszczane w „Polityce”. LI osób, które w trzech etapach zgromadzą największą liczbę punktów, zaprosimy na początku lipca do redakcji „Polityki” na finał. Na zwycięzców (mistrza i dwóch wicemistrzów) czeka pula nagród w wysokości 1500 zł (do podziału proporcjonalnie do rezultatu w finale). Jeśli liczba osób kwalifikujących się do finału znacznie przekroczy LI, przeprowadzone będą dodatkowe eliminacje internetowe.

Przesyłanie rozwiązań:

Rozwiązania zadań z tej strony i z Internetu prosimy przesłać w ciągu tygodnia (do 25 kwietnia) esemesem na numer 7135, wpisując tekst: PL5.Z1.X.Z2.Y (jako X należy wpisać rozwiązanie zadania z „Polityki”, jako Y rozwiązanie zadania Nurikabe ze strony internetowej – w obu przypadkach są to liczby). Prosimy pisać dużymi literami bez odstępów, uwzględniając wszystkie kropki. Nie ma obowiązku przesyłania obu rozwiązań jednym esemesem. Treść esemesa (numer ten sam) z rozwiązaniem tylko z „Polityki” będzie następująca: PL5.Z1.X, zaś z rozwiązaniem ze strony internetowej PL5.Z2.Y (X i Y takie jak wyżej).

Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest wysłanie rozwiązań przez tę samą osobę z tego samego numeru telefonu.

Polityka 16.2006 (2551) z dnia 22.04.2006; Społeczeństwo; s. 106
Reklama