Archiwum Polityki

Porno

Pornografia, uważa poseł Anna Sobecka z LPR, polega na ukazywaniu intymnych części ciała, które to ukazywanie prowadzi wprost, nie licząc innych plag niebieskich, do wzrostu przestępczości, degeneracji młodzieży oraz rozpadu „podstawowych komórek społecznych”, jakimi są rodziny (Karol Marks dixit). Wydaje się, że poseł Sobecka jest nie dość stanowcza i kategoryczna. Pornografia bowiem daleko głębsze i fatalniejsze pociąga za sobą nieszczęścia. Już starożytni Grecy..

Polityka 16.2006 (2551) z dnia 22.04.2006; Stomma; s. 112
Reklama