Archiwum Polityki

Z Rzymu do Aten

Śląsk Opolski warto poznawać i docenić jego otwartość, brak zasklepiania się w jednej opcji narodowościowej czy etnicznej. Wielki śląski poeta Andreas Gryphius powiedział: Przebudź się serce moje i pomyśl. Taka właśnie jest Opolszczyzna. Kraina, gdzie uczucia są mądre, a mądrość nie przestaje być wrażliwa.

Miejscem, gdzie bije serce Śląska Opolskiego, jest Góra św. Anny, święta góra trzech narodów. Śląsk był częścią państwa Piastów, potem ponad 200 lat należał do Czech i Moraw, ponad 200 do Austrii, prawie 200 do Prus, a po 1945 r. wrócił do Polski. Ta przeszłość zdecydowała, że dzisiejsza Opolszczyzna to kraina o trzech wymiarach kulturowych: morawskim, polskim i niemieckim.

Śląska Szwajcaria

Góra św. Anny to czynny kiedyś wulkan, a dziś najsłynniejsze sanktuarium górnośląskie, na które składają się gotycko-barokowa bazylika z cudowną figurką św.

Polityka 32.2002 (2362) z dnia 10.08.2002; Społeczeństwo; s. 60
Reklama