Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Wydaje się, że we Francji reformy są po prostu sprzeczne z naturą: tylko w rewolucji Francuzi pokładają nadzieję na przezwyciężenie inercji i narzucenie odnowy.
Dominique de Villepin
premier Francji
Fala protestów przeciwko rządowej inicjatywie zmniejszenia bezrobocia poprzez tak zwane uelastycznienie rynku pracy raczej się nasila, niż maleje. Skoro tak mówi o Francuzach sam ich premier, w dodatku pisarz, krytyk literacki i myśliciel, to widocznie ma rację.

Polityka 14.2006 (2549) z dnia 08.04.2006; Świat; s. 50
Reklama