Archiwum Polityki

Wyjść z Iraku

Sprzeciw Polaków wobec przedłużającej się polskiej misji w Iraku jest od miesięcy stabilny i dość powszechny. Według CBOS wyraża go niemal trzy czwarte (72 proc.) respondentów. Tylko jedna czwarta (23 proc.) Polaków deklaruje poparcie dla naszego zaangażowania na Bliskim Wschodzie.

To mężczyźni, podkreślają badacze z CBOS, ponaddwukrotnie częściej niż kobiety akceptują polską obecność w Iraku. Silniej popierają ją ludzie młodzi, raczej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej.

Polityka 14.2006 (2549) z dnia 08.04.2006; Społeczeństwo; s. 88
Reklama