Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Marek Safjan
prezes Trybunału Konstytucyjnego, o barierach polskiej demokracji:
„Bierność społeczeństwa to najważniejsza bariera polskiej demokracji. Państwo, które realizuje wartości demokratyczne i w tym znaczeniu odzwierciedla postulat państwa etycznego, stoi siłą swych obywateli, chcących i zdolnych wziąć za nie odpowiedzialność. Państwo przyzwoite nigdy nie pojawia się jako »dar« grupy społecznej, ugrupowania politycznego czy akt dobrodziejstwa rządzących.

Polityka 14.2006 (2549) z dnia 08.04.2006; Opinie; s. 107
Reklama