Archiwum Polityki

Tydzień na świecie

Jan Paweł II podczas pielgrzymki śladami św. Pawła odwiedził Grecję i Syrię. W Atenach przeprosił prawosławnych za krzywdy wyrządzone przez katolików. Razem z greckim metropolitą Christodulosem papież ogłosił wspólną deklarację o chrześcijańskich korzeniach Europy. Wcześniej przeciwko papieskim odwiedzinom gorąco protestowało wielu przedstawicieli greckiej Cerkwi prawosławnej. W Syrii najważniejszym wydarzeniem medialnym były odwiedziny Jana Pawła II w meczecie Omajjadów w Damaszku, (na fot.

Polityka 19.2001 (2297) z dnia 12.05.2001; Tydzień na świecie; s. 14
Reklama