Archiwum Polityki

„Liczenie szkieletów”

Wszyscy myślący i wrażliwi, przeżywamy swoisty wstrząs na dźwięk słowa: Jedwabne! Dla mojego pokolenia, określanego mianem „straconego”, którego dzieciństwo przypadło na lata wojny, problem stosunków polsko-żydowskich stanowi bardzo ważne zagadnienie. Mając osiem lat, mieszkając w „polsko-żydowskim” miasteczku na ziemi opoczyńskiej, byłem świadkiem śmierci młodej Żydówki i jej maleńkiej córeczki. Obie ginęły z rąk niemieckiego żołnierza, bo oddaliły się z getta.

Polityka 19.2001 (2297) z dnia 12.05.2001; Listy; s. 98
Reklama