Archiwum Polityki

Nieostatnia niedziela

Już po raz ósmy w siedzibie naszej redakcji spędziliśmy niezwykłą niedzielę, zwieńczoną wręczeniem 21 stypendiów młodym naukowcom.

Można by poprzestać na liczbach: grono stypendystów liczy już 160 osób, rozdysponowaliśmy w sumie 4 mln zł. Jest się czym chwalić.

Ale wartość przedsięwzięcia, które nazwaliśmy przed ośmioma laty hasłem „Zostańcie z nami!”, polega również na zawiązaniu wyjątkowej wspólnoty młodych ludzi, których łączy chęć dociekania prawdy. Dowodem na to jest tradycyjne seminarium naukowe, które wypełnia przedpołudnie owej, jedynej w roku, październikowej niedzieli, a którego organizatorem jest Stowarzyszenie Stypendystów „Polityki”.

Polityka 42.2008 (2676) z dnia 18.10.2008; Ludzie i obyczaje; s. 109