Archiwum Polityki

Przekonać wątpiących

Sławomir Wiatr. Nowo mianowany pełnomocnik rządu ds. informacji europejskiej

Pełniąc funkcję pełnomocnika, chcę być niejako menedżerem informacji. Moim zadaniem będzie nawet nie tyle dostarczanie samych informacji o Unii Europejskiej, ale pokazanie, gdzie je można uzyskać, jak wiele jest źródeł dotychczas nieznanych lub niedostatecznie wykorzystanych. Chcę współpracować z mediami, koordynować pracę centrów informacji, wykorzystać Internet, pokazać, jak wejść choćby na stronę Guentera Verheugena. Bardzo mi zależy na przełamaniu dziwnego zjawiska, które polega na tym, iż ignorancja ludzi w sprawie Unii nie jest uznawana dzisiaj za coś wstydliwego.

Polityka 6.2002 (2336) z dnia 09.02.2002; Komentarze; s. 15
Reklama