Archiwum Polityki

Wykluczenie informacyjne

W połowie października w Sztokholmie obradował okrągły stół ds. ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie. Zorganizowała go Komisja Europejska i prezydencja szwedzka. Na dwudniowej konferencji dyskutowano i wymieniano doświadczenia dotyczące pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Większość krajów potraktowała poważnie wezwanie ze Sztokholmu. Oprócz Vladimira Spidli, europejskiego komisarza do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, poszczególne kraje reprezentowali ministrowie, specjaliści uniwersyteccy i parlamentarzyści.

Polityka 44.2009 (2729) z dnia 31.10.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama