Archiwum Polityki

Żołnierskie buty

Sprawa jest przesądzona - w Szczecinie zostanie ulokowana bezprecedensowa w historii wojska polskiego organizacja: kwatera główna korpusu, w skład którego będą wchodzić wojska niemieckie, polskie i duńskie. W Szczecinie też rozmieszczą się oddziały przeznaczone do obsługiwania organów kierowniczych tego wielotysięcznego związku operacyjnego - łączności, transportu, zaopatrywania. Na ulicach miasta pojawią się mundury Bundeswehry i żołnierzy Królestwa Danii.

Ostateczne zaistnienie korpusu ma przypieczętować układ między rządami Niemiec, Polski i Danii, ratyfikowany przez parlamenty tych państw, ale to już będzie zapewne formalnym tylko zalegalizowaniem zaistniałego faktu. Natowski korpus niemiecko-duński, z dowództwem w Rendsburgu w Niemczech (30 km na zachód od Kilonii), istnieje od kilku lat. Składa się z niemieckiej 14 Dywizji Grenadierów Pancernych z Neubrandenburga (18 tys. żołnierzy) i 1 Dywizji Jutlandzkiej (również 18-tysięcznej).

Polityka 31.1998 (2152) z dnia 01.08.1998; Społeczeństwo; s. 59