Archiwum Polityki

Perswazje i wycinki

"Kulturę" przez wiele lat podpisywały dwie osoby: Jerzy Giedroyc, redaktor, i Gustaw Herling-Grudziński, korespondent w Neapolu. Od pewnego czasu Herling ze stopki "Kultury" zniknął; na jego miejscu zjawił się Mariusz Wilk, akredytowany korespondent "Kultury" w Rosji, Primorskaja 15, Archangelskoj obł., 164409 Sołowki.

Kim jest Mariusz Wilk?

Ur. w 1955 r. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, filolog. Działacz Solidarności, w stanie wojennym spędził parę miesięcy w areszcie śledczym w Gdańsku.

Polityka 40.1998 (2161) z dnia 03.10.1998; Perswazje i wycinki; s. 54