Archiwum Polityki

Nie mam więcej pytań

NULL

Wszędzie dziś pluralizm i dowolność poglądów. Nawet w obrębie jednej instytucji. Prałat Jankowski powtarza za komuchem Fuczikiem: "Ludzie, bądźcie czujni!" I wzywa parafian, by skrupulatnie odpytywali kandydatów na radnych. Czy oni aby nie Żydzi czy Ruscy, bo co się będą panoszyć wyniesieni do władzy obcoplemieńcy. Swoją drogą, jakie to szczęście, że prałat J. nie kandyduje w wyborach samorządowych. Gdyby zaczęto go sprawdzać, kto wie, czym by się to skończyło.

Ksiądz Jankowski ostrzega przed Żydami.

Polityka 40.1998 (2161) z dnia 03.10.1998; Groński; s. 93