Archiwum Polityki

Między tyranią rynku a tyranią państwa

"Time", "Spiegel", "Nouvel Observateur", "The Economist" i inne opiniotwórcze media o międzynarodowym zasięgu głoszą wszem i wobec, że w gospodarce światowej źle się dzieje, a wielcy guru ekonomii krytykują wolny rynek. Czy nastąpiło załamanie wiary w jedyną prawdziwą i niepodważalną teorię ekonomiczną, za jaką przez ostatnie kilkanaście lat uchodził neoliberalizm?

Nagroda Nobla dla Amartya Kumara Sena jest wydarzeniem daleko wykraczającym poza świat teoretyków ekonomii. To że w uzasadnieniu decyzji jury znalazło się zdanie, iż "Sen przyczynił się do przywrócenia etycznych wymiarów dyskusji nad najważniejszymi problemami gospodarczymi świata", jest nie tylko widomym przejawem zmiany mody w ekonomii, ale przede wszystkim głębokich zmian zachodzących w świecie.

W ostatnich kilkunastu miesiącach wiele zmieniło się w gospodarce światowej.

Polityka 45.1998 (2166) z dnia 07.11.1998; Gospodarka; s. 20