Archiwum Polityki

Buszujący w chwastach

Zapadł wyrok w sprawie zabójców Tomka Jaworskiego. Orzeczono najwyższy - według polskiego prawa - wymiar kary. Jednak znaczna część społeczeństwa wydaje się tym nie usatysfakcjonowana. Nasiliły się żąda-nia przywrócenia kary śmierci.

Mor-der-cy, mor-der-cy! - wielokrotnie skandował tłum zgromadzony przed salą rozpraw, gdzie sądzono oskarżonych o zabójstwo. W dniu ogłoszenia wyroku, 19 listopada, emocje sięgnęły zenitu, lecz gdy sędzia przewodnicząca Małgorzata Mojkowska przemówiła, było cicho, jak makiem zasiał. Dwadzieścia minut trwało odczytywanie z akt, o co grupkę młodych ludzi oskarżał prokurator. Gdy wreszcie padło: "skazuje na...", publiczność na sali rozpraw zamarła, "...karę dożywotniego pozbawienia wolności" - sędzia przewodnicząca powtórzyła wobec dwojga sprawców.

Polityka 48.1998 (2169) z dnia 28.11.1998; Wydarzenia; s. 15