Archiwum Polityki

Toga na haku

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku na rozpatrzenie przez Sąd Dyscyplinarny czeka, sporządzony przez rzecznika dyscyplinarnego adwokatury, korporacyjny akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Romanowi N. Roman N. miał bowiem sędziemu Andrzejowi Węglowskiemu z Sądu Rejonowego w Gdyni proponować współpracę w pozyskaniu dowodów przeciwko prezydentowi Kwaśniewskiemu. Chodzi tu o proces, który wytoczył prezydent redakcji "Życia" po opublikowaniu artykułu "Wakacje z agentem".

Z kolei na biurko rzecznika dyscyplinarnego gdańskich sędziów wpłynęło doniesienie Romana N. Zarzuca on sędziemu Andrzejowi Węglowskiemu, że kilka lat temu namawiał dwoje młodych sędziów z Wejherowa do uniewinnienia oskarżonych w jakichś procesach, które się tam toczyły. W zamian za to miał poprzeć ich zawodowe awanse. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Na razie trwają czynności wyjaśniające. Obaj sędziowie z Wejherowa wszystkiemu zaprzeczyli, a mecenas N. osobiście owych nakłonień nie słyszał.

Polityka 11.1999 (2184) z dnia 13.03.1999; Społeczeństwo; s. 86