Archiwum Polityki

Test z patriotyzmu

Co sądzę o mojej Ojczyźnie? To pytanie zadali, na moją prośbę, nauczyciele uczniom trzech lubelskich liceów oraz jednego podlubelskiego. Licea należą do elitarnych, a uczniowie, wyjąwszy jedno z nich, wywodzą się głównie ze środowiska mieszczańskiego oraz inteligenckiego. Łącznie wypowiedziało się 170 uczniów z klas II i III licealnej. Lektura ich wypowiedzi wydaje się o tyle ważna, że pokolenie to wyrosło już w całkowicie suwerennym kraju.

To co szczególnie uderza w ich refleksjach, to zupełnie nowe podejście do pojęcia patriotyzmu. "...Moim zdaniem należy przede wszystkim uczynić rozróżnienie pomiędzy pojęciem ojczyzny, a pojęciem państwa". "Ojczyzna dla mnie brzmi zbyt wzniośle. W słowie tym mieści się wielka miłość, przywiązanie czy też zdolność do wielkich poświęceń w jej obronie. Muszę przyznać, że na co dzień nie odnajduję tych uczuć. Mogłabym powiedzieć, że kocham to czy inne miasto, miejsce ze względu na ich walory krajobrazowe czy znaczenie, jakie odegrały w moim życiu".

Polityka 13.1999 (2186) z dnia 27.03.1999; Społeczeństwo; s. 68