Archiwum Polityki

Pełna chata

Czy lepiej być bogatym w biednym kraju, czy też biedakiem w bogatym? To całkiem zasadne pytanie, gdy porównuje się warunki mieszkaniowe. Polacy mieszkają stosunkowo marnie. Nawet bogaci.

Badania socjologiczne nieodmiennie dokumentują kluczową rolę mieszkania w hierarchii materialnych potrzeb człowieka. A także zwykle potwierdzają, że lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. Bogaci i zdrowi mają lepsze wykształcenie, cieszą się na ogół większym prestiżem, są w stanie zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość, a także mieszkają w większych i wygodniejszych mieszkaniach. Jednak wyniki międzynarodowego badania Quality of Life Survey (Jakość warunków mieszkaniowych), przeprowadzonego w 28 krajach europejskich, wskazują, że lepiej być na przykład biednym Belgiem niż bogatym Polakiem.

Polityka 5.2005 (2489) z dnia 05.02.2005; Społeczeństwo; s. 80