Archiwum Polityki

Maraton średniodystansowca

Inicjatywy gospodarcze Leszka Balcerowicza zwykle nie budzą entuzjazmu AWS. Za sukces więc wypada uznać, że po wstępnym zapoznaniu się z przedstawioną przez wicepremiera Strategią rozwoju gospodarczego Polski do 2010 roku koalicjanci zgodnie uznali, że kraj powinien się rozwijać, a nie pogrążać się w stagnacji albo - co gorsza - zacząć się cofać. Wspólny cel nie oznacza jednak jeszcze zgody co do sposobów jego realizacji, tu o jednomyślność będzie bardzo trudno. Na razie cieszyć się można tylko z tego, że koalicja dała sobie szansę dalszej dyskusji, z której - jak pamiętamy- nie skorzystała po opublikowaniu w ubiegłym roku Białej Księgi Podatków.

Nad szczegółami dojścia do wspólnie wytyczonego celu pracować teraz będą dwa zespoły. Poselski, pod kierunkiem Henryka Goryszewskiego, oraz rządowy, pod wodzą Leszka Balcerowicza. Korzystać też mają z propozycji zawartych w dwóch kolejnych, niejako konkurencyjnych opracowań - Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Ministerstwa Gospodarki.

Trzy warianty rozwoju sytuacji, przedstawione przez Ministerstwo Finansów, na pierwszy rzut oka różnią się tylko tempem rozwoju, wyrażonym przez wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto. Pierwszy wariant, zwany prorozwojowym, na którego realizację wstępnie zgodzili się koalicjanci, przewiduje roczny wzrost PKB o 7 do 8 proc. Drugi, pasywny, o 4-5 proc. Trzeci, ostrzegawczy zaledwie 3-4 proc. A więc - albo będziemy iść do przodu szybciej, co wymaga zmian w sposobie dzielenia owoców wspólnego wysiłku i grozi napięciami społecznymi, albo też nieco wolniej, ale za to spokojniej? Tak naprawdę, przekonuje dokument, wyboru nie ma. Tylko bowiem realizacja pierwszego wariantu umożliwi stopniowe pokonywanie dystansu, dzielącego nas od najbiedniejszych członków Unii Europejskiej. Dwa pozostałe oznaczają zgodę na powiększanie naszego zapóźnienia, mogącego nawet uniemożliwić integrację z UE.

Nie wszystkich to zapewne przerazi, bo eurosceptyków, którym do UE nie śpieszno, nie brakuje. Nie ma natomiast odważnych, którzy deklarowaliby obojętność wobec kwestii bezrobocia. Ledwie gospodarka zwolniła tempo, a armia ludzi bez pracy znów zaczęła rosnąć. Za moment do urzędów zatrudnienia zgłoszą się roczniki wyżu demograficznego i na rynku pracy zamelduje się 500-600 tys. absolwentów rocznie. Trzeba też likwidować ukryte bezrobocie na wsi i w przedsiębiorstwach państwowych. W dokumencie czytamy, że aby zmniejszyć o połowę obecną stopę bezrobocia, do 2010 r.

Polityka 17.1999 (2190) z dnia 24.04.1999; Wydarzenia; s. 16
Reklama