Archiwum Polityki

Depresja

Badania opinii publicznej pokazują, że już tylko co czwarty Polak popiera rząd koalicji AWS-UW. W III RP gorsze notowania miał dotąd wyłącznie rząd Waldemara Pawlaka pod koniec swojej działalności. Pierwsze oznaki kryzysu sympatii dla solidarnościowego rządu pojawiły się na początku roku. Teraz jednak jest to już prawdziwa depresja, nic przy tym nie wskazuje na bliską poprawę, jako że zamęt lustracyjny wokół osoby premiera też robi swoje.

W przeciągu kilkunastu marcowych dni - jak wynika z danych CBOS - liczba zwolenników gabinetu Buzka spadła o niemal dziesięć procent. Kolejne badania innych ośrodków potwierdziły tę tendencję; dotyczy to również osoby samego premiera, który ma znacznie więcej przeciwników niż sympatyków.

Politycy koalicji rządzącej długo bagatelizowali (i często nadal to robią) pogarszające się notowania. Tłumaczyli je trudnymi reformami, jakie właśnie ich rząd musiał przeprowadzić, a także tym, że sympatia publiczna jest czymś w istocie niewymiernym i w pewien sposób niesprawiedliwym; ocena nader często nie jest merytoryczna, wiele zależy od nieobliczalnych emocji, szybko zmieniającej się atmosfery społecznej, czy też zręcznej propagandy przeciwników.

Polityka 18.1999 (2191) z dnia 01.05.1999; Kraj; s. 30