Archiwum Polityki

Amerykańskie spoiwo

"Neue Zuricher Zeitung" omawiając ostatni raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego dał tytuł: "Między wiarą a pesymizmem". Istotnie, obecny stan gospodarki światowej jest dość ponury, a widoki na przyszłość ma ona niewiele lepsze.

Od 1997 r. przyrosty światowego produktu krajowego brutto (PKB) charakteryzują się coraz niższymi wartościami: od 4,2 proc. w 1997 r. do 2,3 proc. w roku bieżącym, oczywiście o ile nie pojawią się jakieś dodatkowe kłopoty w postaci spowolnienia gospodarki amerykańskiej, gwałtownych wahań na rynkach finansowych, aż po konsekwencje wojny w Jugosławii.

Gospodarka światowa to dzisiaj już prawie jeden organizm. Poszczególne jej części wzajemnie na siebie wpływają, zarówno w dniach dekoniunktury jak i prosperity.

Polityka 22.1999 (2195) z dnia 29.05.1999; Gospodarka; s. 62