Archiwum Polityki

Szczegóły bez ramy

Powstał projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Sejm musi przyjąć ten akt prawny do 17 października br. Projekt jest ogromny - 247 artykułów! W wielu sprawach zbyt szczegółowy, a w innych niejasny. Robi wrażenie mechanicznego złożenia w całość kilku różnych projektów. Niestety nie rozwiązuje dotychczasowych problemów szkolnictwa wyższego i - moim zdaniem - zapowiada nowe.

Prawo o szkolnictwie wyższym ma pogodzić faktyczną odpłatność za studia z zapisaną w konstytucji bezpłatnością nauczania w szkołach publicznych. Proponowane rozwiązania mogą jednak doprowadzić do upadku części szkół publicznych. Propozycja wnoszenia opłat za weryfikację wiedzy i certyfikację kwalifikacji ma dwie podstawowe wady. Po pierwsze, ma to być opłata zryczałtowana, w wysokości ustalanej w proporcji do przeciętnego wynagrodzenia, a więc w całkowitym oderwaniu od rzeczywistych kosztów ewentualnej weryfikacji i certyfikacji.

Polityka 24.1999 (2197) z dnia 12.06.1999; Społeczeństwo; s. 76
Reklama