Archiwum Polityki

Rejs z Ojcem Chrzestnym

"Rejs" Marka Piwowskiego i "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli zostały zwycięzcami naszego kolejnego plebiscytu z cyklu "Koniec wieku", w którym poprosiliśmy o wytypowanie najciekawszych filmów XX stulecia. Był to wiek filmu: wynalazek braci Lumiere z 1895 r. zaważył na światowej kulturze i naszym życiu codziennym. Film stał się głównym źródłem mitów współczesnego człowieka.

Czytelnicy "Polityki" nadesłali 4958 ankiet, zgłaszając w nich 391 tytułów filmów polskich oraz aż 848 zagranicznych. Gorąco dziękujemy! Przedstawiamy dwie pięćdziesiątki zwycięskich dzieł oraz komentarze świetnych znawców przedmiotu: Zygmunta Kałużyńskiego i Zdzisława Pietrasika. Listę nagrodzonych Czytelników wydrukujemy w następnym numerze. Wkrótce też ogłosimy temat kolejnego plebiscytu.

  • Śmiech w ciemnościach - najciekawsze filmy polskie
  • Epopeje socjalne - najciekawsze filmy zagraniczne

Polityka 26.1999 (2199) z dnia 26.06.1999; Raport; s. 3