Archiwum Polityki

Przemarsz Czerwonej Armii

"Plaga myszy i przemarsz Czerwonej Armii przyczyniły się do dalszego zubożenia ludności w terenach zniszczonych. To też pomoc dla tych ofiar wojny będzie nadal potrzebna w jeszcze większych rozmiarach". Oto fragment meldunku - z lipca 1945 - starosty powiatu stopnickiego do wojewody kieleckiego.

Przemarsz przez ziemie polskie powracających z Niemiec do Związku Radzieckiego, tuż po zakończeniu II wojny światowej, wojsk radzieckich to ważny temat badawczy współczesnej historiografii. Niegdyś temat tabu, dziś kusi historyka z uwagi na wyjątkowo interesujące dokumenty znajdujące się w zasobach prowincjonalnych archiwów. Przytoczone tutaj pochodzą z zespołu: Urząd Wojewódzki Kielecki II (1944-1950), przechowywanego w Archiwum Państwowym w Kielcach. Dwie grube teczki zawierają akta informujące o skutkach przemarszu Armii Czerwonej przez województwo kieleckie.

Polityka 27.1999 (2200) z dnia 03.07.1999; Społeczeństwo; s. 64
Reklama