Archiwum Polityki

Nie nawracajmy, porozmawiajmy

Dokument pod tytułem "Niewierzący w parafii"' - opublikowała go niedawno w całości "Gazeta Wyborcza" - przygotował Komitet do spraw Dialogu z Niewierzącymi Rady Konferencji Episkopatu Polski, a podpisał przewodniczący Komitetu biskup włocławski Bronisław Dembowski. To ważny dokument, urzędowy Kościół w Polsce rzadko mówi takim głosem. Jasnym, zrozumiałym, szukającym porozumienia.

Ksiądz Józef Tischner miał rację. Kiedy przed laty, ale już w wolnej Polsce, powiedział, że nie zna takich, którzy by stracili wiarę pod wpływem lektury dzieł marksizmu-leninizmu, ale zna wielu, którzy stracili wiarę przez swego proboszcza, na autora "Polskiego kształtu dialogu" posypały się gromy w kręgach kościelnych. I oto teraz w kościelnym dokumencie czytamy: "Nasi wierni są niezwykle wrażliwi na przykład ludzi Kościoła. Wielu z tych, którzy odeszli, wskazuje jako przyczynę odejścia zły przykład duchownych, odejście przez wielu z nich od ewangelicznego stylu życia, lekceważący stosunek księży do ludzi, wrogość wobec inaczej myślących, angażowanie się w rozmaite bójki i przepychanki polityczne".

Polityka 31.1999 (2204) z dnia 31.07.1999; Społeczeństwo; s. 20