Archiwum Polityki

Dajcie Rosji wędkę

Polska doznała z rąk Rosji wielu cierpień. Mam na myśli i wojny o Inflanty, stoczone przez Iwana IV Groźnego, i rozbiór Polski, dokonany przez Katarzynę II u schyłku XVIII w., i kolejny rozbiór Polski w 1939 r., i - wreszcie - narzucony Polsce przez Związek Radziecki powojenny reżim socjalistyczny, który przetrwał tylko dzięki temu, że opierał się na radzieckiej potędze wojskowej. My, nowe pokolenie polityków rosyjskich, uważamy mówienie o tym otwarcie za niezwykle istotne.

Stosunki między Niemcami i Francją nazywa się często fundamentem stabilności w Europie. Lekcje historii dowiodły, że stosunki między Rosją, Polską i Niemcami - to drugi filar, na którym opiera się stabilna Europa. Dlatego powinniśmy dbać także o stosunki między Rosją i Polską. Są one w gruncie rzeczy tożsame ze stosunkami między Rosją i Europą. Jak się ułożą te pierwsze, takie też będą te drugie.

Czym jest Rosja?

Dlatego wpierw należy dobrze zrozumieć, czym jest dzisiaj Rosja.

Polityka 32.1999 (2205) z dnia 07.08.1999; Świat; s. 32