Archiwum Polityki

Profesja wyższej użyteczności publicznej

Jeszcze nigdy w blisko czterdziestoletniej historii nagród historycznych "Polityki" ich wręczenie nie miało takiej oprawy. Najświetniejsze nazwiska polskiego środowiska historycznego, zgromadzone we Wrocławiu z okazji XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, wśród nich wielu laureatów nagrody, jednej - co kilkakrotnie podkreślano - z najbardziej prestiżowych w polskiej humanistyce. Dwaj prezydenci: ostatni Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i urzędujący Aleksander Kwaśniewski, minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek i pierwszy niekomunistyczny minister edukacji prof. Henryk Samsonowicz.

Pierwszy spośród laureatów przemówił Michał Głowiński. Powiedział, że jego wspomnienia "Czarne sezony" były zaskoczeniem przede wszystkim dla niego samego i to zaskoczeniem potrójnym.

- Po pierwsze dlatego, że w ogóle zdecydowałem się tę książkę napisać, po drugie dlatego, że zdecydowałem się ją wydać, wreszcie po trzecie dlatego, że spotkała się z tak dobrym przyjęciem - mówił. Profesor Głowiński nie otrzymał nagrody za swój fundamentalny cykl książek poświęcony PRL-owskiej nowomowie, ale za "szczere aż do bólu", co podkreślali jurorzy, wspomnienia żydowskiego chłopca z getta.

Polityka 39.1999 (2212) z dnia 25.09.1999; Społeczeństwo; s. 66