Archiwum Polityki

Przesilenie odłożone

Nie będzie przesilenia politycznego, nie będzie przebudowy rządu. Partnerzy umówili się, że będą wspólnie głosować za przedłożeniami rządowymi, że osoby podważające politykę rządu będą usuwane ze swych funkcji, a stanowiska obsadzane ludźmi kompetentnymi. Nastąpi pod tym kątem przegląd władz spółek Skarbu Państwa.

Rada Krajowa Unii Wolności zapoznała się (w niedzielę, 10 października) z wynikami negocjacji z AWS i premierem i wyraziła nadzieję, że rząd będzie stale informował o stanie realizacji zawartego porozumienia, czyli słynnego już aneksu do umowy koalicyjnej.

Zapisano w nich kilka słusznych i dość oczywistych postulatów. Co do większości z nich panowała zresztą zgoda już tydzień wcześniej, gdy Unia podejmowała, w dość dramatycznych okolicznościach, uchwałę zobowiązującą swego przewodniczącego, wspieranego autorytetem Tadeusza Mazowieckiego, do rozmów z Marianem Krzaklewskim.

Polityka 42.1999 (2215) z dnia 16.10.1999; Wydarzenia; s. 15