Archiwum Polityki

Siła odpychania

Jest pewna nierównowaga między premierem i wicepremierem. Leszek Balcerowicz jest liderem o cechach autorytarnych. Premier jest mediatorem, negocjatorem, który stara się każdą decyzję uzgodnić ze wszystkimi zainteresowanymi.

Mamy kolejny kryzys rządzącej koalicji AWS-UW. Wydaje się, że po prostu pełznie ona od kryzysu do kryzysu. Czy to musi tak wyglądać?

Ta koalicja tylko formalnie składa się z dwu członów; w rzeczywistości każde z głównych ugrupowań tworzących AWS jest odrębnym podmiotem układu rządzącego. Co gorsza - w miarę upływu czasu wielopartyjność AWS nasila się. Akcja zmierza w niedobrym kierunku. Wydawało się, że AWS będzie szła w stronę formacji bardziej zwartej programowo, personalnie, że będzie rodzajem federacji, a w przyszłości może nawet jedną partią.

Polityka 42.1999 (2215) z dnia 16.10.1999; Kraj; s. 20