Archiwum Polityki

Prucie kasy

Eksperci z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do sektora publicznego zaliczyli wszystkie instytucje państwowe i komunalne finansowane ze środków publicznych. Jest on znacznie większy niż ten oficjalny, określony na podstawie kryteriów formalnoprawnych przez Ministerstwo Finansów i wykazywany w statystykach. I dzieje się w nim jeszcze gorzej niż w oficjalnym.

Sektor publiczny w Polsce to ponad 55 tys. jednostek i 3 mln zatrudnionych. Jego dochody i wydatki stanowią prawie połowę produktu krajowego brutto. Nieefektywny, upolityczniony, źle zarządzany i kontrolowany wymaga wysokich podatków i ciągnie gospodarkę w dół. Z projektu budżetu na 2000 r. wynika, że pod tym względem nic się nie zmieni.

W 1997 r. dochody i wydatki sektora publicznego w ujęciu IBnGR (czyli tego rzeczywistego) były o ponad 5 mld zł wyższe niż to się oficjalnie utrzymuje.

Polityka 44.1999 (2217) z dnia 30.10.1999; Gospodarka; s. 66