Archiwum Polityki

Pięć grzechów głównych

Z informacji, jakie prezentują media i politycy, wnosić można, że Polska jako państwo oraz jej gospodarka znalazły się w sytuacji dramatycznej. Dla jednych jest to tylko zjawisko przejściowe, związane z nadmiarem reform, które zostały źle przygotowane, a koszty ich przeprowadzenia poważnie nieoszacowane. Dla innych oznacza to wchodzenie Polski na niebezpieczną ścieżkę prowadzącą do stagnacji czy wręcz kryzysu. Niestety, groźba kryzysu jest całkiem realna.

W ocenie międzynarodowych instytucji Polska ciągle jest jeszcze liderem przemian systemowych, zwłaszcza zaś krajem o wysokiej stopie wzrostu. Od kilku miesięcy oceny dotyczące gospodarki polskiej stają się jednak coraz mniej optymistyczne. Zwraca się uwagę, że tempo wzrostu maleje. Podkreśla się niski stopień konkurencyjności, powolność przemian systemowych, zwłaszcza zaś rosnący opór społeczny i coraz niższą akceptację polityki gospodarczej i społecznej.

Sytuacja gospodarcza i społeczna w drugiej połowie 1999 r.

Polityka 45.1999 (2218) z dnia 06.11.1999; Gospodarka; s. 66