Archiwum Polityki

Tęsknota za Starszymi Panami

Nieustająca tęsknota za Kabaretem Starszych Panów, a także starszymi panami (i paniami) pisanymi małą literą, których w naszej ankiecie pojawiło się niemało, jest wyrazem wciąż żywej nostalgii za telewizją w starym stylu, w której świat wyglądał piękniej niż w rzeczywistości, a pojawiający się w domach szklani goście stanowić mogli wzór cnót i manier.

Telewizja jest przede wszystkim sztuką rozmowy z widzem. Oto pierwsze spostrzeżenie, jakie nasuwa się po pobieżnym choćby przejrzeniu rezultatów naszej ankiety. Ankieta składa się wprawdzie z dwóch części, ale jak pokazują wyniki (patrz: załączone tabele), odpowiedzi można by analizować łącznie, gdyż nie ma atrakcyjnych programów, jeżeli nie są poparte osobowościami prowadzących.

  • Programy, filmy, seriale - ranking

Pierwsze miejsce "Sensacji XX wieku" to rozstrzygnięcie zgoła sensacyjne - wielki sukces Bogusława Wołoszańskiego, głównej gwiazdy swego programu, czyli narratora ciekawych historii, które opowiada nie do kamery, ale wprost do zasłuchanego i zapatrzonego widza.

Polityka 47.1999 (2220) z dnia 20.11.1999; Raport; s. 3