Archiwum Polityki

Z Rejestru Korzyści

Z notatki „Małe korzyści władzy” [rubryka „Ludzie i wydarzenia”, POLITYKA 22] wynika, iż Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa, zgłosił do Rejestru Korzyści korzyść materialną otrzymaną w formie „4 garniturów od znajomego właściciela zakładów odzieżowych wartości ok. 3000 zł”. Informacja powyższa została zaczerpnięta z danych Rejestru Korzyści prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Pragnę uprzejmie poinformować, iż dane, o których mowa, dotyczyły zgłoszenia dokonanego przez osobę piastującą urząd ministra rolnictwa przed panem Wojciechem Olejniczakiem i tylko na skutek błędu technicznego nie zostały wcześniej usunięte. Minister rolnictwa Wojciech Olejniczak takiej korzyści materialnej nie otrzymał.

Za tę nieprzyjemną sytuację przepraszam redakcję „Polityki”, która skorzystała z naszej winy z nieprawdziwej informacji. Pragnę przeprosić również pana ministra Wojciecha Olejniczaka za to, iż jego nazwisko zostało wymienione w kontekście sprawy, z którą nie miał nic wspólnego.

Kazimierz Wojciech Czaplicki

Polityka 25.2004 (2457) z dnia 19.06.2004; Listy; s. 107
Reklama