Archiwum Polityki

Mało za niewiele

Projekt nowej ustawy podtrzymuje mit bezpłatnych studiów

Prezydencki zespół ekspertów zakończył pracę nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym. Ostateczna wersja trafia do pałacu 28 stycznia, po czym zostanie skierowana do parlamentu jako inicjatywa prezydenta.

Krytycy zwracają uwagę, że nowy akt nie dotyka sedna, czyli problemu powszechnej odpłatności za studia. Dlaczego nie dotyka, wiemy: nie pozwala na to konstytucyjny zapis o bezpłatności kształcenia. A chodzi o to, żeby za studia płacił każdy, zaś system kredytów, pożyczek, obniżania lub umarzania czesnego otwierał realny dostęp do nauki bez względu na status materialny.

Polityka 5.2004 (2437) z dnia 31.01.2004; Komentarze; s. 17